22 04, 2019

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu

2019-04-22T08:10:37+00:00 22 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya” başlıklı 6/4. Maddesi; “Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma [...]

3 04, 2019

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

2019-04-03T09:05:52+00:00 3 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Fatih Saraman (B. No: 2014/7256) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına [...]

12 02, 2018

ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR

2018-02-12T13:56:42+00:00 12 Şubat 2018|Tags: , , , , , |

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir? 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk [...]

7 02, 2018

CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE

2018-02-07T13:25:31+00:00 7 Şubat 2018|Tags: , , , , |

  CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE İstinabe sözlük anlamı olarak, başka bir makamdan yardım istenmesi, adli   yardım   manalarına   gelmektedir. Açılmış   bir   davada,   davaya bakmakla  görevli ve yetkili  mahkemenin  kendi yargı  çevresi  dışında  [...]

5 09, 2017

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

2017-09-22T10:59:19+00:00 5 Eylül 2017|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

DEVRE MÜLK MAĞDURİYETİ Genellikle tatil amacıyla kullanılmak için inşa edilen birden fazla bağımsız yapıdan oluşan, çok ortakça satın alınan ve ortaklarca genellikle yılın belirli dönem ve gün sayısınca kullanılabilen taşınmaz [...]

18 04, 2017

BABALIK DAVASI

2017-10-26T07:50:56+00:00 18 Nisan 2017|Tags: , , , , , , , , , , , |

  Babalık davası; evlilik dışında doğan bir çocuğun kendisi, annesi veya mirasçıları tarafından, baba olduğu iddia edilen kişiye karşı çeşitli hukuki sonuçlar elde etmek amacıyla açılan bir davadır. Babalık Davası, [...]

2 01, 2017

Jandarma Personeli Açısından Sağlık Raporuna İtiraz Süreci Nasıldır?

2017-09-22T11:06:38+00:00 2 Ocak 2017|Tags: , , , , , , , , , , |

Özellikle terör bölgelerinde görev yapan jandarma personeli, yaralanmaları veya çeşitli şekillerde sağlıklarını kaybetmeleri sonucunda sağlık muayene işlemlerinde hak ettikleri kazanımları, sağlık durumlarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle alamamaktadırlar. Yapılan muayeneler sonucunda [...]

12 12, 2016

Gıyapta Düzenlenen Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

2017-09-22T11:09:55+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , |

Tarafınıza tebliğ edilen tutanağın gıyabınızda düzenlenebilmesi için mevzuata göre bir takım şartları taşıması gereklidir. Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi” başlıklı 116. maddesinde: “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak [...]

12 12, 2016

Çek İptali Davası Nedir?

2017-09-22T11:11:22+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , , , , |

Günlük hayatta pek çok karşılaşılan bir durum olan irade dışı sebeplerle çekin elden çıkması durumunda çek iptal davası açılmaktadır. Bu davayı çekin keşidecisi açamaz, ancak lehdar ve hamil açabilir. “T.C. [...]

12 12, 2016

Aidat borcunu ödemeyen kiracı hakkında ne yapılabilir?

2017-09-22T11:13:10+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , , , , |

Kat mülkiyeti Yasasının ortak giderlerin teminatına ilişkin 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, ana taşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir. Asıl sorumluluk sözü edilen Yasanın 20. maddesinde belirtildiği üzere kat malikinindir. Yasasının 22. maddesinde [...]