26 11, 2020

YASAL ÖNALIM HAKKI

2020-11-26T11:51:54+00:00 26 Kasım 2020|Tags: , , , , , , , |

YASAL ÖNALIM HAKKI Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren [...]

22 04, 2019

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu

2019-04-22T08:10:37+00:00 22 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya” başlıklı 6/4. Maddesi; “Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma [...]

3 04, 2019

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

2019-04-03T09:05:52+00:00 3 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Fatih Saraman (B. No: 2014/7256) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına [...]

12 02, 2018

ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR

2018-02-12T13:56:42+00:00 12 Şubat 2018|Tags: , , , , , |

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir? 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk [...]

7 02, 2018

CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE

2018-02-07T13:25:31+00:00 7 Şubat 2018|Tags: , , , , |

  CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE İstinabe sözlük anlamı olarak, başka bir makamdan yardım istenmesi, adli   yardım   manalarına   gelmektedir. Açılmış   bir   davada,   davaya bakmakla  görevli ve yetkili  mahkemenin  kendi yargı  çevresi  dışında  [...]

5 09, 2017

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

2017-09-22T10:59:19+00:00 5 Eylül 2017|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

DEVRE MÜLK MAĞDURİYETİ Genellikle tatil amacıyla kullanılmak için inşa edilen birden fazla bağımsız yapıdan oluşan, çok ortakça satın alınan ve ortaklarca genellikle yılın belirli dönem ve gün sayısınca kullanılabilen taşınmaz [...]

18 04, 2017

BABALIK DAVASI

2017-10-26T07:50:56+00:00 18 Nisan 2017|Tags: , , , , , , , , , , , |

  Babalık davası; evlilik dışında doğan bir çocuğun kendisi, annesi veya mirasçıları tarafından, baba olduğu iddia edilen kişiye karşı çeşitli hukuki sonuçlar elde etmek amacıyla açılan bir davadır. Babalık Davası, [...]

2 01, 2017

Jandarma Personeli Açısından Sağlık Raporuna İtiraz Süreci Nasıldır?

2017-09-22T11:06:38+00:00 2 Ocak 2017|Tags: , , , , , , , , , , |

Özellikle terör bölgelerinde görev yapan jandarma personeli, yaralanmaları veya çeşitli şekillerde sağlıklarını kaybetmeleri sonucunda sağlık muayene işlemlerinde hak ettikleri kazanımları, sağlık durumlarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle alamamaktadırlar. Yapılan muayeneler sonucunda [...]

12 12, 2016

Gıyapta Düzenlenen Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

2017-09-22T11:09:55+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , |

Tarafınıza tebliğ edilen tutanağın gıyabınızda düzenlenebilmesi için mevzuata göre bir takım şartları taşıması gereklidir. Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi” başlıklı 116. maddesinde: “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak [...]

12 12, 2016

Çek İptali Davası Nedir?

2017-09-22T11:11:22+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , , , , |

Günlük hayatta pek çok karşılaşılan bir durum olan irade dışı sebeplerle çekin elden çıkması durumunda çek iptal davası açılmaktadır. Bu davayı çekin keşidecisi açamaz, ancak lehdar ve hamil açabilir. “T.C. [...]