22 01, 2017

VADESİ GELMEMİŞ SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI

2017-09-22T11:05:08+00:00 22 Ocak 2017|Tags: , , , , , |

VADESİ GELMEMİŞ SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı. Vadesi Gelmemiş Senedin İcra Takibine Konulması 22 Ocak 2017 Pazar 13:46 T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/20155 KARAR [...]

2 01, 2017

Jandarma Personeli Açısından Sağlık Raporuna İtiraz Süreci Nasıldır?

2017-09-22T11:06:38+00:00 2 Ocak 2017|Tags: , , , , , , , , , , |

Özellikle terör bölgelerinde görev yapan jandarma personeli, yaralanmaları veya çeşitli şekillerde sağlıklarını kaybetmeleri sonucunda sağlık muayene işlemlerinde hak ettikleri kazanımları, sağlık durumlarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle alamamaktadırlar. Yapılan muayeneler sonucunda [...]

12 12, 2016

Gıyapta Düzenlenen Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

2017-09-22T11:09:55+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , |

Tarafınıza tebliğ edilen tutanağın gıyabınızda düzenlenebilmesi için mevzuata göre bir takım şartları taşıması gereklidir. Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi” başlıklı 116. maddesinde: “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak [...]

12 12, 2016

Çek İptali Davası Nedir?

2017-09-22T11:11:22+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , , , , |

Günlük hayatta pek çok karşılaşılan bir durum olan irade dışı sebeplerle çekin elden çıkması durumunda çek iptal davası açılmaktadır. Bu davayı çekin keşidecisi açamaz, ancak lehdar ve hamil açabilir. “T.C. [...]

12 12, 2016

Aidat borcunu ödemeyen kiracı hakkında ne yapılabilir?

2017-09-22T11:13:10+00:00 12 Aralık 2016|Tags: , , , , , , , , , |

Kat mülkiyeti Yasasının ortak giderlerin teminatına ilişkin 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, ana taşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir. Asıl sorumluluk sözü edilen Yasanın 20. maddesinde belirtildiği üzere kat malikinindir. Yasasının 22. maddesinde [...]

12 11, 2016

YARGILAMASI DEVAM EDEN KİŞİLERE SİLAH RUHSATI VERİLMEMESİ VE YENİLEME İŞLEMİNİN YAPILMAMASI

2016-12-18T18:50:02+00:00 12 Kasım 2016|Tags: , , |

Aşağıda açıklandığı üzere ilgili mevzuatta sayılan fiillerden dolayı yargılaması devam eden şahısların ateşli silah ruhsatı verilme ve yenileme işlemleri ilgili birimlerce yapılmamakta ve yargılama bitinceye kadar silah emanete alınmaktadır. Her [...]

12 10, 2016

HASTANE ENFEKSİYONU VE TAZMİNAT DAVASI

2017-09-22T10:56:40+00:00 12 Ekim 2016|Tags: , , , , , , , , , |

GİRİŞ Her gün sağlık kuruluşlarına bir rahatsızlarından dolayı şifa bulmaya giden hastalar, kendilerinin hiçbir kusuru olmamasına rağmen enfeksiyona maruz kalmaktadırlar. Bu enfeksiyonlar büyük boyutlarda sağlık problemlerine yol açmakta, tedavi için [...]

13 09, 2016

Jandarma Personelinin Hukuki Durumu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

2016-12-18T18:45:44+00:00 13 Eylül 2016|Tags: , , , , |

Son zamanlarda sıkça sorulan Jandarma Genel Komutanlığı personelinin hukuki durumu ile ilgili çok fazla ayrıntıya girmeden kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse; 25.07.2016 tarihli “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile [...]

2 07, 2016

Hukuk İlişkinin Kurulması Esnasında Rüşvet Suçunun İşlenmesi

2016-12-18T18:46:34+00:00 2 Temmuz 2016|Tags: , , , , , |

Alman Hukukunda hakim olan anlayışa göre rüşvet anlaşmasının ahlaka aykırılık nedeniyle batıl sayılması hedef sözleşmenin de butlanına yol açacaktır. Ancak Türk-İsviçre hukuklarında hakim olan anlayışa göre hedef sözleşmenin içeriği ahlaka [...]

12 06, 2016

KEŞİDE EDİLMEYEN ÇEK YAPRAĞI HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILAMAZ

2016-12-18T18:47:22+00:00 12 Haziran 2016|Tags: , , |

Kaybedilen boş çek yaprağı kıymetli evrak hükmünde değildir. Her ne kadar doktrinde bazı yazarlar tarafından boş çek yaprağı için de iptal davası açılabilmesi gerektiği savunulmakta ise de; Boş çek yaprağının, [...]