Gıyapta Düzenlenen Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tarafınıza tebliğ edilen tutanağın gıyabınızda düzenlenebilmesi için mevzuata göre bir takım şartları taşıması gereklidir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi” başlıklı 116. maddesinde:

“Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.” denilmektedir.

Aracınızı yasaklı yere park etmediğiniz, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam etmediğiniz ve tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etmediğiniz ve alınan önlemlere rağmen durdurulamadığınız haller dışında gıyabınızda tutanak düzenlenmesini gerektirir bir suç yokken, tescil plakasına göre ceza tutanağı düzenlenerek adresinize gönderilmesi açıkça kanuna aykırıdır.

Araç plakanıza yazılan cezalar, ruhsatınızda yazılı olan, yani sistemde kayıtlı olan ikametgah adresinize gelir. İkametinize PTT yoluyla gelen ceza, siz evde olmadığınız zamanda gelirse postacı kapınıza bir not bırakır ve cezanızı muhtarlığa teslim eder, ve tebliğ tarihi o tarihten itibaren başlar. Trafik idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cezanın uygulandığı Sulh Ceza Mahkemelerine itirazda bulunmak gerekir.

Benzer bir durumda Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/388E. sayılı EMSAL kararında:

“Tutanak itiraz edenin yüzüne karşı düzenlenmemiştir. İtiraz eden ile aracı kullananın ve kuralı ihlal edenin aynı kişi olduğu tespit edilememiştir. Anayasanın 38/7, TCKnın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulama” denilerek hukuka aykırı bulunan trafik cezası tutanağı İPTAL edilmiştir.

Leave A Comment