Loading...
Ticaret Hukuku 2016-12-30T08:02:23+00:00

Hukuk Büromuz sosyal hayatın ve ekonominin temelini oluşturan ve ticari faaliyetleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin ticari ilişkilerini düzenleyen ve ticaret hayatında meydana gelen sorunların çözümüne yönelik bir hukuk dalı olan Ticaret Hukuku ve bu alanının alt başlığı olarak isimlendirebileceğimiz Şirketler Hukuku alanında şirketleri kuruluşlarından, iş ve eylemlerini devam ettirmelerine, sona ermelerine kadar müvekkillerimize  yol göstermekteyiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Hukuki Danışmanlık
 • İflas ve İflasın Ertelenmesi
 • Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak / Borç ilişkileri
 • Sözleşme İhtilaflarının Sulh Yoluyla Giderilmesi
 • Şirketler Hukuku
 • Haksız Rekabetten Kaynaklanan  Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Şirketlerin Kuruluş İşlemleri
 • Şirket Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi
 • Şirket Pay Sahiplerinin Haklarının Düzenlenmesi
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması
 • Sermaye Artırım ve Azaltımları
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Devir İşlemleri
 • Ceza Hukuku Açısından Yönetim Kurulu Üyelerini-Ortakları Koruyacak Nitelikte Üst Düzey Yöneticilere Verilecek Yetki Devir İşlemleri