Loading...
Sigorta Hukuku 2016-12-30T07:52:25+00:00

Hukuk Büromuz  son yıllarda hızlı değişim ve gelişim gösteren Türk Sigortacılık sektöründe değişen yeni düzenlemelerle beraber acentelere, hayat, bireysel emeklilik ve hayat dışı alanlarında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerine ve bu sigorta şirketleriyle bağlantı içinde olan diğer finansal kurumlara karşılaşılan her türlü durum ve sorun ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Başlıca Hizmetlerimiz:

  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
  •  Sigorta acentelik sözleşmeleri
  •  Acente Sözleşmelerinin Feshi ve Portföy tazminatı
  • Sigorta poliçelerinden kaynaklanan hasar talepleri
  • Ölüm ve yaralanma halinde sigorta poliçeleri hasar talepleri
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası ihtilafları
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan rücu davaları