Loading...
Sağlık Hukuku 2016-12-30T07:49:14+00:00

Hukuk Büromuz tarafından işletmelere saglık mevzuatı çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli düzenlemelerin neler oldugu konularında hukuki destek verilmektedir. Aynı zamanda tıbbi hata iddiasıyla açılan hukuk ve ceza davalarında da müvekkillerimiz temsil edilmektedir. Hem hekimlere yönelik hem de hasta ve hasta yakınlarının hukuki talep ve davalarında; uzman kadrosu ve tecrübesiyle, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Başlıca Hizmetlerimiz:

  • Malpraktis Davalarının Takibi
  • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili(Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri)
  • Sahte veya Taklit ilaçla Mücadele
  • Hekimlerinin faaliyetleri kapsamında ısnat konusu olabilecek evrakta sahtecilik,irtikap,dolandırılıcık gibi suç konularına dair ceza davalarında savunma ve müdafilik hizmeti