Loading...
İş Hukuku 2016-12-25T05:39:17+00:00

İşverenlerin işçileri çalıştırdığı ortamlar çoğu zaman kötü şartlara sahip olabilmektedir. İş sözleşmelerine aykırı davranılması veya iş sözleşmelerinin maddelerinin hukuka aykırı olması sonucunda işçiler ve işverenler arasında pek çok uyuşmazlık çıkmaktadır.

Yargıtay’ın da yerleşik görüşü olduğu üzere işverene karşı ispat imkanları kısıtlı olan “İşçi Lehine Yorum İlkesi” İş Hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Gerek İş Mahkemeleri gerekse de Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla işçi lehine hüküm vermekten çekinmemektedir.

İş davaları hem teknik hem de bilgi birikimini gerektiren davalar olması sebebiyle tarafların davaları kendileri takip etmesi halinde pek çok haksızlıklar yaşanabilmekte ve hatta bazı durumlarda uyuşmazlığın tespitinin yapılması noktasında bile hataya düşülmektedir. İşçi, işveren karşısında zayıf taraf olarak kaldığından dolayı haklarını bilmemesi halinde kazanmış olduğu bu haklardan mahrum kalmaktadır. Diğer yandan İşveren açısından ise İnsan Kaynakları ve İş Hukuku mevzuatında yapılan uygulama hataları, bilgi eksikliği ya da sözleşme şartlarıyla çelişen uygulamalar gibi başlıklarda açılan davalar bilgi eksikliği nedeniyle işverenler tarafından kaybedilmektedir.

İş hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları şöyledir:

 

 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
 • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
 • Hizmet tespiti davası.
 • İşveren Şirket Danışmanlığı
 • İşe İade Davası
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davası
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası
 • Maddi-Manevi Tazminat Davası
 • Fazla Mesai Alacağı/ Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Alacağı/ Hafta Tatili Alacağı Davaları
 • SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı davaları
 • Yurt dışı borçlanma, yurt dışı borçlanma prim miktarı, yurtdışı borçlanma emeklilik