Loading...
İdare Hukuku 2017-09-05T10:14:32+00:00

Hukuk büromuz; her türlü idari başvurunun yapılması ve takibi, itiraz süreçlerinin işletilmesi, iptal davası ve tam yargı davası açılması ile bu davaların sonuçlandırılması konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Başlıca hizmetlerimiz:

 • Maddi Manevi tazminat davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım