Loading...
İcra ve İflas Hukuku 2016-12-30T07:36:16+00:00

Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku alanında, her türden alacağın en kısa sürede tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların yani tüm malvarlığının tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

  • Alacağın tahsili amaçlı ilamlı ve ilamsız icra takipleri,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takipleri,
  • Kambiyo senedine dayalı haciz ve iflas yoluyla yapılan icra takipleri ile iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  •  İflas Erteleme / Konkordato süreçlerinin takibi ve bu alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
  • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit
  • Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri
  • İhalenin feshi davaları
  • Sıra cetveline itiraz davaları