Loading...
Fikri Sınai Haklar Hukuku 2016-12-30T07:24:04+00:00

Fikri ve Sınai Haklar ülkemizde 5846 sayılı Fikri Sınai Eserler Kanunu, 551, 554 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile birçok uluslararası antlaşmalarla korunmakta olup, henüz yeni gelişen bir kurumdur. Marka yahut patentini tescil ettirmiş olan şirketler ürünlerini koruma altına almakta, yayma, çoğaltma, satma ve temsil etme gibi tüm mali ve manevi haklarını bizzat haiz olmaktadır. Ürünlerin tescil edilmemiş olması, fikri ve sınai hakkın varlığını ortadan kaldırmamakta, uzun süredir ürünlerinin kullanıldığının ispatı ya da renk, şekil, ismi ile kamuya mal olmuş ayırt edicilik özelliğinin bulunması yine bu kanun korumasından fayda sağlamasına yol açan şartlardır.

Hukuk Büromuz özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye’de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışmalar yapmaktadır.

Fikri Sınai  Haklar Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:
• Marka ve marka haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Patent haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Endüstriyel tasarım haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Telif hakları,
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• Birleşme, devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri,
• Lisans sözleşmeleri görüşmelerinde danışmanlık ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması.