Loading...
Enerji Hukuku 2016-12-25T05:16:45+00:00

Enerji sektörü 2000’li yılların başından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Bu dönemde yapılan birçok yasal düzenleme ile  özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, güçlü, ekonomik olarak istikrarlı bir enerji piyasası oluşturmak maksatlı olarak enerji piyasası yeniden şekillenmiştir. Böylelikle enerji hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji Hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak gelişmeye başlamıştır.

Enerji Hukukunda özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet vermekteyiz:
 • Madencilik hizmetinden kaynaklanan davalar
 • EPDK aleyhine her türlü iptal davaları
 • Şirketlerin ticari davaları
 • Enerji Hukuku ile ilgili tüketici davalar
 • Enerji şirketlerin idari davaları
 • Enerji kaynaklarının depolanması ve gümrük işlemleri ile ilgili davalar
 • Enerji ile ilgili cezai davalar (enerji kaçakçılığı, enerji hırsızlığı)
 • Enerji hukuku alanında her türlü sözleşme hazırlanması
 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik ihtilaflardan kaynaklanan davalar
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasasına ilişkin davalar
 • EPDK ile ilgili prosedürlerin gerçekleşmesi
 • Enerji ithalatı, ihracatı
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Enerji şirketlerin ana sözleşmeleri, hisse devirleri
 • Enerji proje danışmanlığı