Loading...
Ceza Hukuku 2017-09-05T10:13:57+00:00

Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve ceza-i müeyyide riski olan tüm işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

  • Ağır Ceza Mahkemesi Davaları
  • Asliye Ceza Mahkemesi Davaları
  • Sulh Ceza Hakimliği’nde Görülen İşler
  • Soruşturma Aşamasındaki Ceza Dosyaları
  • Kesinleşen Her Türlü Ceza Mahkumiyeti Açısından Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulması
  • Yargıtay Kararına İtiraz
  • Kanun Yararına Bozma
  • Yargılamanın Yenilenmesi