Loading...
Basın ve Medya Hukuku 2016-12-24T05:18:14+00:00

Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen kitle iletişimi süresince uyulması gerekli kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamaları ile ilgilenen hukuk dalı olarak Basın ve Medya Hukuku alanında başlıca aşağıdaki alanlarda olmak üzere müvekkillerimizin menfaatlerini korumak odaklı hukuki hizmet sunmaktayız.

*Yazılı veya görsel basında yayınlanan içerik nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

*Saldırının önlenmesi davası

*Saldırının durdurulması davası

*Tespit davaları

*Önleme durdurma ve tespit kararlarının üçüncü kişilere bildirilmesi ve yayınlanmasını talep etme

*İdari yaptırımlara karşı açılacak davalar

*Kitle iletişim araçları ile yapılan saldırılarda düzeltme ve cevap talepleri

*İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi talepleri