Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya” başlıklı 6/4. Maddesi; “Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3’üncü madde hükümleri uygulanır.” Şeklindedir.

Görüleceği üzere madde ele geçen malzemenin ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinin cezalandırılacağını düzenlemiştir. Bu nedenle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre suçun oluşması için ticari amaç gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararının “Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi” başlıklı 63/3ncü maddesi;

“62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.” Şeklindedir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar(Karar Sayısı: 2009/15481)’ın “Kişisel eşya” başlıklı 58. Maddesi;

“Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.” Şeklindedir.

“(8/11/2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G.’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile madde yeniden düzenlenmiştir.)

“MADDE 59–(1)Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.”

Görüleceği üzere bu değişiklik ile Ek-9 liste kapsamı dışında kalan ticari mahiyette olmayan mallara bile muafiyet tanınmıştır.


EK-9

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

 

 1. A) TÜKETİM MADDELERİ
 2. a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

1- Sigaralar                                                                         400 adet + (200 adet 2011/39 Genelge)

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)           100 adet

3- Puro                                                                               50 adet

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)                     250 gr.

5- Pipo tütünü                                                                    250 gr.

 1. b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler         1 lt.

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

 1. c) KOZMETİK ÜRÜNLER

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi (08.04.2011 tarihli ve 27899 sayılı R.G. 2011/1546 s.BKK ile değişik)[1]

ç) GIDA ÜRÜNLERİ

1- Çay                                                                                1 kg.

2- Çözülebilir hazır kahve                                                    1 kg.

3- Kahve                                                                            1 kg.

4- Çikolata                                                                          1 kg. (Şeker ve/veya Çikolatadan toplam 2 kg. 2011/39 Genelge)

5- Şekerden mamul yiyecek                                                 1 kg.

 

 1. B) DİĞER EŞYA
 2. a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya

2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası

 1. b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)

2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)

Tasarruflu Yazılar       1

———————————-

 1. c) MÜZİK ALETLERİ

Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet

ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ

1- Bir adet kamp çadırı

2- Bir adet dalgıç takımı

3- Bir adet motorsuz şişirme bot

4- Bir adet yelken tertibatlı sörf

5- Bir çift yüzme paleti

6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)

7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)

 1. d) SAĞLIK CİHAZLARI

1- Hasta yolcuya ait yatak

2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk

3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar

4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar

5- Gaz maskesi, koruyucu elbise

 1. e) MUTFAK EŞYASI

Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri

 1. f) DİĞERLERİ

1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu

2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası

3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar

4- Bir adet ütü

5- Bir adet bisiklet

6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)

7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)

8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın

9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan[2] toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

 

[1] Mülga tümce; En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon

[2][2] 2011/39 Genelge gereğince; evcil hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.


 

İlgili kararın “Yolcu beraberi eşya miktarı” başlıklı 60.maddesi;

“59 uncu maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.” Şeklinde,

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 16.01.2014 Tarihli 2014/2 Sayılı Genelgesi’nde;

“2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu ekinde yer alan “Yolcu beraberi Kişisel Eşya Listesi” kapsamı eşyaya, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlı olmak üzere muafiyet tanındığı, gümrük personelince yapılan kontrolde, yolcunun beyanına aykırı olarak muafiyet kapsamı dışında eşyası olduğu saptanırsa, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olmadığına kanaat getirilmesi halinde; Gümrük Kanununun 235/3ncü maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerektiği“ belirtilmektedir.

Gümrük Kanununun 235/3 ncü maddesi ise;

“Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır” şeklindedir.

Leave A Comment