About msarikaya

This author has not yet filled in any details.
So far msarikaya has created 17 blog entries.
26 11, 2020

YASAL ÖNALIM HAKKI

2020-11-26T11:51:54+00:00 26 Kasım 2020|Tags: , , , , , , , |

YASAL ÖNALIM HAKKI Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren [...]

22 04, 2019

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu

2019-04-22T08:10:37+00:00 22 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya” başlıklı 6/4. Maddesi; “Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma [...]

3 04, 2019

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

2019-04-03T09:05:52+00:00 3 Nisan 2019|Tags: , , , , |

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Fatih Saraman (B. No: 2014/7256) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına [...]

27 02, 2019

HASTANE ENFEKSİYONU NEDENİ İLE ÖLÜM HALİNDE TAZMİNAT DAVASI

2019-02-27T13:00:13+00:00 27 Şubat 2019|Tags: , , , , |

Danıştay 15. Daire Başkanlığı  Esas No : 2017/283 Karar No : 2017/7699 İstemin Özeti : Davacıların yakını ...... İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavi sırasında hastane mikrobu alması [...]

27 02, 2019

HASTANEDE ENFEKSİYON NEDENİYLE ÖLÜM, DEVLETİN SORUMLULUĞU

2019-02-27T12:55:43+00:00 27 Şubat 2019|Tags: , , , , , , , , , |

DANIŞTAY 15. DAİRE ESAS: 2013/6205 KARAR: 2013/3357 TARİH: 9.5.2013 HASTANEDE ENFEKSİYON NEDENİYLE ÖLÜME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Çocuğun Premetüre Doğduğu - Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarının Aynı Zamanda [...]

28 02, 2018

Electricity Market Import and Export Regulation

2018-02-28T14:27:08+00:00 28 Şubat 2018|Tags: , , , , , , |

Electricity Market Import and Export Regulation PART ONE Objective, Scope, Legal Basis, Definitions and Abbreviations Objective Article 1 — The objective of this Regulation is to set forth the principles [...]

12 02, 2018

ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR

2018-02-12T13:56:42+00:00 12 Şubat 2018|Tags: , , , , , |

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir? 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk [...]

7 02, 2018

CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE

2018-02-07T13:25:31+00:00 7 Şubat 2018|Tags: , , , , |

  CEZA YARGILAMASINDA İSTİNABE İstinabe sözlük anlamı olarak, başka bir makamdan yardım istenmesi, adli   yardım   manalarına   gelmektedir. Açılmış   bir   davada,   davaya bakmakla  görevli ve yetkili  mahkemenin  kendi yargı  çevresi  dışında  [...]

2 01, 2018

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ BYLOCK KARARI

2018-01-02T14:07:22+00:00 2 Ocak 2018|Tags: , , , |

T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2017/1443 K. 2017/4758 T. 14.7.2017 • ANAYASAYI İHLAL SUÇU ( Usule Aykırı Olduğu Anlaşılan ve Askeri Hiyerarşi Zincirine Uymayan Mahiyeti İtibariyle de Anayasal Düzene [...]

26 09, 2017

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA, DAVACININ KENDİ OTURDUĞU YER MAHKEMESİ DE YETKİLİDİR.

2017-09-26T07:22:54+00:00 26 Eylül 2017|Tags: , , , , , , , |

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/25983 Karar: 2014/26169 Karar Tarihi: 22.12.2014 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI - DAVACININ KENDİ OTURDUĞU YER MAHKEMESİNDE DE DAVAYI AÇABİLECEĞİ - YETKİ İTİRAZININ REDDİ İLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ [...]